Yeni Konya Gazetesi - Günlük tarafsız siyasi gazete
Habib Görün
Habib Görün
habibgorun@gmail.com

Mut’a Nikahı Haramdır

29 Mart 2019, Cuma günü eklendi. Font boyutu:

İslam'da evlilik kuvvetli bir bağ ve anlaşmadır. Kuran-ı Kerim'in hedeflediği dünya hayatındaki huzur ve mutluluğun esprili nikahın devamındadır. Nikahın belli bir zaman için kayıtlı olması dinimizde kabul edilmemiştir. Eşler ölünceye kadar bu niyetle hem nesillerini korurlar hem de nikahın bereketini görürler. Zamana bağlı olma ve mut'a nikahı dinimizde kesinlikle haramdır.

Yüce Allah Kuran' ı Kerimde şöyle buyuruyor: ‘Allah size kendinizden eşleri yaratmış ve eşlerinizden de oğullar ve torunlar yaratmıştır. (1) Belli bir zamana mahsus olan evliliklerde, yani mut'a nikahında yukarıda izah etmeye çalıştığımız espri görünmez.

Mut'a nikahının iç yüzü:

  1. Muta nikahı İslam'dan önceki cahiliye devrinde yürürlükte olan bir nikahtır.
  2. Hz. Muhammed (SAV) mut'a nikahını Mekke'nin fethinden sonra yasaklamış ve şöyle buyurmuştur: 'Şimdi iyi biliniz ki, Allah-u Teala mut'a nikahı ile kadınlarınızdan faydalanmayı kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. (2) Bu yasağı işitmeyen bazı sahabiler Allah Rasülü (SAV) ‘in vefatından sonra sehven yer vermişler. Fakat Hz. Ömer (R A), mut'a nikahının haram olduğunu yani İslam'ın bu kesin hükmünü her tarafa tamim etmiştir. (3)

 

Mut'a nikahı, Şafii, Maliki, Hanbeli ve Hanefi mezheplerine göre de haramdır. (4) Bu mezheplerin imamları Kuran'dan aşağıdaki ayetleri delil göstermişlerdir:

‘'(Öyle müminler) ki onlar ırzlarını koruyanlardır. Şu var ki zevcelerine yahut cariyelerine karşı (olan durumları) müstesnadır. Çünkü onlar bu takdirde kınanmış değillerdir. her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.(5) Dikkat edilirse cinsi tatminde iki meşru yol gösterilmiştir. Bunların dışındaki bütün yollar kapatılmıştır. Gayrı meşru sayılmıştır. Mut'a nikahı da gayrı meşru olanlardandır.

İslam hukukçularına göre mut'a nikahı ile evlenenler tazir cezası ile cezalandırılırlar. Kesinlikle affedilmezler. (6)

Zinayı, günahların büyüklerinden sayan İslam, zinaya götüren yolları ve suç işlemeyi kolaylaştıran bütün kapıları kapatmıştır. Bunun için şu ayat-i celileyi nakletmek yeterlidir.

‘'Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o rezilliktir, kötü bir yoldur. (7) Zina ile ilgili bir hadislerinde Hz. Peygamber (SAV) de şöyle buyurmuştur:

Zina yapan, zina yaptığı sırada mü'min değildir. (8) İslamiyet geldikten sonra, cahiliye dönemindeki kötü adetleri yasaklamış, insanları eğiterek büyük başarılar kaydetmiştir. Müslümanları faziletli bir ahlakın zirvesine yükseltmiştir. Müslümanlar ahlak ve fazilet yönünden her zaman ve her yerde insanlık alemine örnek olmuşlardır. Mut'a nikahı hem İslam'a hem de akla göre kabul edilemez.

Günümüzde insanlar şehevi duyguların esiri olarak akla, hayale gelmeyen kötülükleri yapma cesaretinde bulunmaktadırlar. Özellikle gençlerimiz Avrupa dan gelen her modaya uymakla şehevi duygularını tatmin için çılgınca eğlenmektedir.

Duyumlarımıza göre bazı gençler üniversiteyi bitirinceye kadar komşu ülkelerimizden birini örnek alarak mut'a nikahı ile evlenmektedirler. Zaman zaman bu soru telefonla tarafıma sorulmaktadır. İslam'a göre mut'a nikahının geçerli olmadığını, Ehl-i sünnet görüşüne göre haram olduğunu söylemekteyim. Netice olarak mut'a nikahı Mekke'nin fethinden sonra Peygamberimiz tarafından kesinlikle yasaklamıştır. Ümmetinin bu yasağa saygılı olmalarını istemiştir. Ben de İslam ikliminde yetişen, kalbinde iman kıvılcımları parlayan gençlere şöyle sesleniyorum: Sakın İslam'ın kabul etmediği bu tuzağa düşmeyin. Korkarım ki kıyamette korktuğunuz başınıza gelir. Zina suçu ile Allah'ın huzurunda yargılanırsınız.

Cenab-ı Hak (CC) bütün gençlerimizi, günümüzün haram olan tuzaklarına düşmekten muhafaza buyursun. Amin.

KAYNAKLAR: 1. Nahl S. A.: 72, 2. a) İmam-ı Nevevi Müslim şerhi C 9 S. 188, b) Fethul Bari Bahari şerhi C. 9 S. 71, 3. Kütübü Sitte, 4. Mezahib-i Erbaa, 5. 5 Mü'minun S. A.: 5,6 ve 7, 6. Mezahib-i Erbaa, 7. İsra S. A. 32, 8. İbn-i Mace fiten 32

Bu yazı 656 kez okundu.
Yorumlar

Yazarın tüm yazılarını görmek için tıklayınız!

KÖŞE YAZARLARI
SON DAKİKA HABERLERİ